Fall 2107 Couture

Tamara Ralph 

20/07/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tamara Ralph 
Nhiếp ảnh:
Kim Weston Arnold / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS