Spring 2017

Spring 2017 Ready-to-Wear

09/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tommy Hilfiger
Người mẫu:
Lineisy Montero

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS