Spring 2017

Spring 2017 Ready-to-Wear

09/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Michelle Aznavorian
Người mẫu:
Bella Hadid

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS