Spring 2017

Spring 2017 Ready-to-Wear

16/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Marc Jacobs
Người mẫu:
Gigi Hadid

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS