Spring 2017

Spring 2017 Ready-to-Wear

22/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Karl Lagerfeld, Silvia Venturini Fendi
Trang điểm:
Sam McKnight

Nguồn: elle.com

x

ALL SEASONS