Spring 2017

Spring 2017 Ready-to-Wear

12/10/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Miuccia Prada
Người mẫu:
Dilia Martins

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS