Spring 2017

Spring 2017 Ready-to-Wear

12/10/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Nicolas Ghesquière
Người mẫu:
Mica Arganarz

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS