Spring 2017 Ready-to-Wear

Spring 2017 Ready-to-Wear

08/09/2016

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh:
Courtesy of Alexander McQueen

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS