Spring 2017 Ready-to-Wear

Spring 2017 Ready-to-Wear

11/09/2016

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh:
Courtesy of Self-Portrait
Người mẫu:
NEW YORK FASHION WEEK

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS