Spring 2017

Spring 2017 Ready-to-Wear

18/09/2016

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos
Người mẫu:
Annabel Longden

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS