Spring 2017 Ready-to-Wear

Spring 2017 Ready-to-Wear

18/09/2016

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh:
Umberto Fratini
Người mẫu:
Lily Jean Harvey

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS