Spring 2017

Spring 2017 Ready-to-Wear

27/10/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Takeshi Kitazawa, Emiko Sato

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS