Spring 2017

Spring 2017 Ready - to - wear

15/02/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Thakoon Panichgul
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Thakoon
Người mẫu:
Irina Djuranovic

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS