Spring 2017

Spring 2017 Ready - to - wear

15/02/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tommy Hilfiger
Nhiếp ảnh:
Indigital.tv / Alessandro Garofalo
Người mẫu:
Adrienne Jüliger

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS