Xuân 2017

Spring 2017 Menswear

10/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Per Götesson
Nhiếp ảnh:
Kim Weston Arnold
Người mẫu:
Charles Jeffrey Loverboy

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS