Xuân 2017

Spring 2017 Menswear

13/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Sarah Burton
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Alexander McQueen

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS