Xuân 2017

Spring 2017 Menswear

15/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Gosha Rubchinskiy
Nhiếp ảnh:
Umberto Fratini

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS