Spring 2017

Spring 2017 Menswear

18/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Rodolfo Paglialunga
Nhiếp ảnh:
Luca Tombolini

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS