Spring 2017

Spring 2017 Menswear

19/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Donatella Versace
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS