Xuân 2017

Spring 2017 Menswear

18/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Domenico Dolce
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos
Người mẫu:
Patrick N.

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS