Xuân 2017

Spring 2017 Menswear

18/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Ralph Lauren
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Ralph Lauren
Người mẫu:
RALPH LAUREN PURPLE LABEL MILAN 06/18/2016

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS