Xuân 2017

Spring 2017 Menswear

20/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Alessandro Michele
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos

Nguồn: Vogue

x

ALL SEASONS