Xuân 2017

Spring 2017 Menswear

22/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Christophe Lemaire
Nhiếp ảnh:
Luca Tombolini

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS