Xuân 2017

Spring 2017 Menswear

22/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Maria Grazia Chiuri
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS