Xuân 2017

Spring 2017 Menswear

23/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Yohji Yamamoto
Nhiếp ảnh:
Monica Feudi

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS