Spring 2017

Spring 2017 Menswear

13/07/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Joseph Abboud
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Joseph Abboud

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS