Spring 2017

Spring 2017 Couture

02/07/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Elsa Schiaparelli
Nhiếp ảnh:
Marcus Tondo / Indigital.tv

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS