Spring 2017

Spring 2017 Couture

02/07/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Giambattista Valli
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS