Spring 2017

Spring 2017 Couture

02/07/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Karl Lagerfeld
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos / Indigital.tv

Nguồn: : http://wwd.com/runway/spring-couture-2017/paris/chanel/review/

x

ALL SEASONS