Spring 2017

Spring 2017 Couture

02/07/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Ronald van der Kemp
Nhiếp ảnh:
Marijke Aerden

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS