Pre-Fall 2018

Sean Monahan và Monica Paolini

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Sean Monahan và Monica Paolini
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Sea

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS