Spring 2018 Ready-to-wear

Sandy Liang

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Sandy Liang
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Sandy Liang

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS