Pre-Fall 2018

Samu-Jussi Koski

12/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Samu-Jussi Koski
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Samuji

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS