Spring 2018 Ready-to-wear

Sachin và Babi Ahluwalia

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Sachin và Babi Ahluwalia
Nhiếp ảnh:
Edward James / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS