Đông 2013

Sắc màu Noel

03/12/2013

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh:
Quang Giang
Trang điểm:
Quân Nguyễn
Người mẫu:
Kiều Ngân
x

ALL SEASONS