Resort 2018

Rosetta Getty

06/06/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Rosetta Getty
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Rosetta Getty

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS