Spring 2017 Ready-to-Wear

Rio Uribe

12/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Rio Uribe
Nhiếp ảnh:
Luca Tombolini
Người mẫu:
Odalyas Pena

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS