Spring 2018 Ready-to-wear

Rie Yamagata

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Rie Yamagata
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Rhié

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS