Spring 2017 Ready-to-Wear

Rick Owens

29/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Rick Owens
Nhiếp ảnh:
Umberto Fratini

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS