Resort 2017

Resort 2017

10/06/2016

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh:
Courtesy of Helmut Lang

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS