Thu 2016

Rạng ngời ngày mới

13/09/2016

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh:
Quang Giang
Trang điểm:
Đinh Thanh Vũ
Người mẫu:
Đinh Tuyết
x

ALL SEASONS