Pre-Fall 2018

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh:
Peter Schlesinger-Courtesy of Gucci

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS