Pre - Fall 2017

Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear

02/12/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Erdem Moralioglu
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Erdem

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS