Pre - Fall 2017

Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear

08/12/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Albert Kriemler
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Akris

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS