Pre - Fall 2017

Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear

08/12/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tanya Taylor
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Tayna Taylor

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS