Pre - Fall 2017

Pre - Fall 2017 Ready - to - wear

12/12/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Georgina Chapman, Keren Craig
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Marchesa Notte

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS