Pre - Fall 2017

Pre - Fall 2017 Ready - to - wear

12/12/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Gilles Mendel
Nhiếp ảnh:
Courtesy of J. Mendel

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS