Resort 2017

Prabal Gurung

06/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Prabal Gurung
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Prabal Gurung

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS