Resort 2018

Prabal Gurung

06/08/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Prabal Gurung
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Prabal Gurung

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS