Fall 2016 Ready-to-Wear

Peter Pilotto, Christopher De Vos

23/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Peter Pilotto, Christopher De Vos
Nhiếp ảnh:
Marcus Tondo

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS